• Gevalsanalyses

  Marc was een vrolijk 2-jarig jongetje. Hij voelde zich alleen veilig in de nabijheid van zijn ouders bij het slapen gaan. Hij kon niet alleen in zijn bed tot rust komen en werd vaak wakker. Vaak werd hij twee of drie keer per nacht wakker om iets te drinken te vragen. Het duurde daarna soms wel 45 minuten tot hij weer rustig werd. Zijn vader was vaak niet thuis vanwege zijn werk en zijn moeder was op dat moment zwanger. Beide ouders maakten zich zorgen over de komst van een nieuwe baby en de aanhoudende problemen met Marc.

  Marie was een meisje van drie jaar oud waarbij de achterstand in haar ontwikkeling werd onderzocht. Ze had geen broers of zusjes en haar moeder was uitgeput. Marie had vaak moeite om in slaap te komen. Ze wilde niet naar bed. Ze werd ’s nachts vaak gillend wakker. Ze lag vaak wakker en kwam schreeuwend uit bed. Als haar moeder met haar in bed lag duurde het vaak een uur voordat ze tot rust kwam. Ze werd altijd rond 6 uur ´s ochtends wakker ongeacht het aantal uren dat ze geslapen had. Marie ging naar de peuterspeelschool. Overdag was ze vaak moe en viel dan in een diepe slaap en het was vervolgens lastig om haar wakker te maken. Haar moeder wilde graag hulp m.b.t. haar slaapklachten.

  Susie was een 4-jarig kind met  een broertje van zes jaar en een zusje van 6 maanden oud.
  Susie weigerde vaak om naar bed te gaan en wanneer ze uiteindelijk in bed lag dan moest een van de ouders bij haar blijven tot dat ze in slaap viel. Ze werd ’s nachts vaak wakker en kroop dan in bed bij haar ouders. Nadat ze weer in haar eigen bed werd gelegd werd ze vaak schreeuwend wakker en wekte dan ook haar jongere broertje en zusje. De nachtrust en het schoolwerk van haar oudere broertje werd hierdoor beïnvloed. Susie sliep dan in de middag vaak een paar uur. Als ze geen middagdutje had gedaan was ze voor de rest van de dag lastig en geïrriteerd.

  William was een jongen van negen met een broer van twaalf en een zusje van vier jaar. William was autistisch en had ernstige leerproblemen. Elke avond deden zijn ouders hem om half acht in bad en hij wekte dan de indruk moe te zijn. Maar elke keer wanneer ze dit deden richtte hij zich op en begon hysterisch te lachen en probeerde dan uit de badkamer weg te lopen. Door beurtelings bij hem te blijven probeerden zijn ouders hem te kalmeren. Dit scenario kon uren duren en aan het eind waren de ouders uitgeput en moesten ze ook nog hun twee ander kinderen nog naar bed brengen. Uiteindelijk hadden de ouders geen geduld meer om hun andere twee kinderen naar bed te brengen.

  Wat deze kinderen en hun ouders gemeen hebben is dat ze naar een oplossing zoeken.
  In elk geval zullen we:
  a) een gedetailleerde geschiedenis maken.
  b) de klachten vaststellen.
  c) een individueel toegepast plan opstellen welke de ouders kunnen volgen.
  d) hulp bieden terwijl het plan tot uitvoering wordt gebracht.

  Deze bovenstaande klachten zijn uiteindelijk opgelost. De ouders zijn gelukkiger en de kinderen hebben een betere nachtrust, zijn blijer en kunnen makkelijker de slaap vatten.

  Worstel niet met de slaapklachten van uw kind!
  Neem contact op met Dream-Angus, wij kunnen u helpen.